Meikäläinen Oy

Organisaatio huippuvireeseen TyKy -askelin

TyKy -askeleet auttavat parantamaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista

Työkyky on laaja käsite ja siihen sisältyy paljon erilaisia taitoja. Oppiminen ja muutos itsessään on harjoittelua ja aikaa vaativa aktiivinen prosessi, jossa keskeisimmässä roolissa on oppija itse. Realististen tavoitteiden asettaminen tulee tehdä yksilöllisesti jokaisen lähtötilannetta tarkastellen. Meidän työkykyvalmennuksemme perustuu pieniin rajattuihin askeliin, joista muodostuu kokonainen TyKy -polku®. 

Keskitymme jokaisessa yhden kuukauden jaksossa pääsääntöisesti yhteen Mielensisustaja® tasoon sekä oppimisprosessin yhteen vaiheeseen. Meidän tulee kuitenkin huomioida ja olla tietoisia kokonaisuudesta ja siksi sivuamme kuukausittain myös muita alueita. Pysyvä muutoksen ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii tukea ja apua itseohjautuvuuteen ja itsestä vastuunottamiseen.

PYSÄHTYMINEN
IRTIPÄÄSTÄMINEN
LAAJENTUMINEN
KUKOISTUS
FYYSINEN KEHO
PISTE
HELLITÄ
MUUTOS
KEHOTUNTOISUUS
TUNNETASO
TURVA
PURKAUS
ILO
NAUTINTO
AJATTELUN TASO
KESKITTYMINEN
TUNNISTA
AVARTUMINEN
VAHVUUDET
YMPÄRISTÖ
PESÄ
KARSIMINEN
YKSITYISKOHTIA
YHTEISÖ
VUOROVAIKUTUS
AISTIMINEN
JAKAMINEN
VUOROVAIKUTUS
INTOHIMO

 Tarkastelemme oppimisposessin vaiheita Hyvinvoinnin Liekkien kautta


Pysähtyminen
Missä olen ja minne haluan mennä? Lähtötilanteen tiedostaminen ja tunnustaminen.

Irtipäästäminen
Mitkä asiat estävät tavoitetilan saavuttamisen? Niistä irrottautuminen opettelemalla uusia asioita, ajattelua sekä tapoja.

Laajentuminen
Uusien toiminta- ja ajattelumallien jalkauttaminen omaan arkeen. Avun vastaanotto ja pyytäminen. Vuorovaikuttaminen oman itsensä kanssa.

Kukoistaminen
Tarkistus; olenko siellä mihin halusin ja nauttiminen uudesta olotilasta.

 

Tarjoamme työkalut ja tuen muutoksen aloitukseen ja tavoitteiden saavuttamisen

Olennaista oppimisessa ja myös vanhasta poisoppimisessa on onnistuminen. Onnistuminen motivoi ja ruokkii uusia onnistumisia sekä mahdollistaa sitoutumisen ja pitkäjänteisen tekemisen.

 

Mahdollistamme todellisen työkyvyn muutoksen luomalla selkeyttä (työ-)elämään

Turvallisuuden, hauskuuden ja viihtyvyyden on todettu edistävän oppimista, kun taas stressi on oppimiselle haitallista. Häpeän tunne ja nolatuksi tulemisen pelko ovat oppimisen suurimmat viholliset. Tunteilla on hyvin suuri merkitys oppimisen tehokkuuteen. Työkykyvalmennuksissamme pyrimme luomaan jokaiselle osallistujalle harjoittelun ja oppimisen mahdollistavat olosuhteet ja ympäristön.

STOPPI STRESSILLE

Verkkokauppaan ->

HELLÄ STARTTI

Verkkokauppaan ->

STOP 1

Verkkokauppaan ->

Ilmainen työkykyopas!

Olemme tehneet moniammatillisen TyKy-verkkomme kanssa teille lyhyen työkykyoppaan. Ota ensimmäinen askeleesi ilmaiseksi. 

Lataa opas täältä!