Sulava Liekki Oy:n tietosuojaseloste.

Sulava Liekki Oy tietosuojaseloste

Tämä on Sulava Liekki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Voimassa 12.12.2023 alkaen toistaiseksi.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. 

Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisen informointivelvoitteen.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, miten Sulava Liekki Oy käsittelee henkilötietoja.  Käytännössä se tapahtuu siis tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Pyydämme Sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti ennen minkään sopimuksen allekirjoittamista, verkkosivustomme käyttöä taikka palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymistä.

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. 

Sulava Liekki Oy varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa ja siksi liitämme ajantasaisen tietosuojaselosteen (linkkinä tai suoraan) aina sopimuksen liitteeksi ja päivitämme uuden internet sivustollemme.

 1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Sulava Liekki Oy

Y-tunnus: 3152402-6 

Yhteystiedot:  +358440900775
Osoite: Väinölänkatu 8 C 69
Postinumero toimipaikka:  33100 TAMPERE


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tiia Vehman toimitusjohtaja
osoite: Väinölänkatu 8 C 69
postinumero toimipaikka:

33100 TAMPERE
puhelinnumero: +358440900775
sähköposti: [email protected]

Tietosuojavastaava

Tanja Hakala
osoite: Väinölänkatu 8 C 69
postinumero toimipaikka:

33100 TAMPERE
puhelinnumero:

+358 50 562 8885
sähköposti: [email protected]

 1. Rekisteröidyt

Rekisteriin rekisteröidään Sulava Liekki Oy:n olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat sekä voimassa olevat ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.

Rekisteriin rekisteröidään edellisten lisäksi Sulava Liekki Oy:n omistajat ja työntekijät sekä jonkin verran potentiaalisia työntekijöitä heidän suostumuksellaan.

 

 1.   Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

 - asiakkuuden

- työsuhteen 

- yhteistyökumppanuuden (toimeksiantosopimus) 

- osakkeen omistajuuden

perusteella. 

 • Potentiaalisten asiakkaiden ja tulevien yhteistyökumppanien, mahdollisten tulevien työntekijöiden henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaali-lista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin, sähköpostitse tullut yhteydenotto). 


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakkuuden toteutumiseen vaadittu tietojen käsittely ja rekisteröinti

Yrityksen palkollisten sekä omistajien työsuhteen / palkkion maksamiseen toteutumiseen vaadittu tietojen käsittely ja rekisteröinti

Yhteistyösuhteen hoitaminen

Yrityksen palveluista ja tuotteista kertominen

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yrityksenrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Yhteystiedot

 • nimi 
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yhteistyökumppanin yrityksen tiedot
 • asiakkaan yrityksen tiedot


Asiakastietoihin kirjataan 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • lisäksi saatetaan kirjata asiakkaan terveystietoja, jos asiakas on tähän antanut kirjallisen suostumuksensa.   
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

osoite: Väinölänkatu 8 C 69
postinumero toimipaikka: 33100 TAMPERE
puhelinnumero: 044-0900775
sähköposti: [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa kaikki tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tieto on kerätty suoraan asiakkailta, työntekijöiltä, omistajilta tai yhteistyökumppaneilta.  Mahdollisiin arkaluontoisiin tietoihin kysytään erillinen allekirjoitettu suostumus. Kaikki tieto säilytetään suojattuna eikä se ole julkista. Tietoja käsittelee ainoastaan niitä tarvitsevat tahot eli yrityksen omistajat ja työntekijät. 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta kasvottain tapaamisessa
 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta sähköpostitse
 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta puhelimitse
 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta netin kautta mm. videokeskustelussa
 • Asiakkaalta/yhteistyökumppanilta/osakkaalta/työsuhteessa olevalta Facebookin, Instagramin, Youtuben, LinkedIn tai muun sosiaalisen median kanavan kautta
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sulava Liekki Oy:n ulkopuolelle.

 1. Käsittelyn kesto

 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai muu sopimus on voimassa
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee Sulava Liekki Oy:n osakkeenomistajat, yhtiön hallitus ja työntekijät. Lisäksi kirjanpito tietoja käsittelee Eaccount Oy.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1.   Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.