SELKEYTTÄ (TYÖ)ELÄMÄÄN

 

Työkykyvalmennus auttaa ennaltaehkäisemään sitä, että elämä tulee vieraaksi työpaikalle. Kun elämä tapahtuu, sen ei tarvitse viedä työkykyä. Parhaimmillaan työkyky on itsestään vastuunottamista, luovuutta, tehokkuutta ja parempaa elämänlaatua!

Tule mukaan työkykyvalmennuksiin verkossa tai tilaa meidät työpaikallesi!

Työkyvyn parantamisella luodaan työhyvinvointia


Työkyky huomioi yksilön tarpeet kun taas työhyvinvointi on enemmän työyhteisön tasolla tapahtuvaa toimintaa, jota ei myöskään mitata samalla tavalla kuin työkykyä. Valmennuksissamme huomioidaan kokonaisuus, jotta työyhteisössä jokaisen työkyky voi olla huipussaan.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa (2016) havaittiin, että erityisesti työn psyykkiset ja fyysiset riskitekijät sekä kiire ennustivat työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Tutkimukset osoittavat myös, että erilaisilla työkyvyn tukitoimilla voidaan lisätä työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää sairauspoissaoloja, pitkäaikaista työkyvyttömyyttä ja työstä poistumista. 2023 hallituksen esityksessä tuotiin esille, kuinka psykososiaalisen kuormituksen haitallisuudesta terveyden kannalta on vahvaa tutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Miksi haluaisit valita meidät valmennuskumppaniksi?

 1. Erotumme muista alan valmennusyrityksistä kokonaisvaltaisesti yksilön huomioivalla konseptillamme, joka on yhdistelmä useista eri teorioista ja menetelmistä.

 2. Työkykyvalmennuksemme tarkoitus on tehdä meistä pitkällä tähtäimellä asiakkaalle tarpeettomia.

 3. Tavoitteemme on valjastaa yksilöt ottamaan itse vastuuta omasta työkyvystään.

 4. Työkykyvalmennus sopii niin yrityksille, yhteisöille kuin yksityishenkilöille.

 5. TyKy-kohtaamisten ja verkossa tapahtuvien työkykyvalmennukokonaisuuksien sisältö on sellaista, joka soveltuu mainiosti yrityselämän nykypäivän haasteisiin.

 6. Yritysvalmennuskokonaisuudet on muokattavissa tarpeen mukaan.

 

OLE AJOISSA!

RIITTÄVÄN AIKAINEN ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖKYKYVALMENNUS ON AIVAN MENESTYKSEKKÄÄLLE JA TUOTTAVALLA TYÖYHTEISÖLLE

Konsepti

PUHEITA MEISTÄ

"Asiat oli jäsennelty hyvin ja kerrottu selkeästi."

“Hyvinvoinnin Liekit -menetelmän avulla on helppo nähdä, miten asiat vaikuttavat toisiinsa.”

 “Sain enemmän kuin odotin: paljon ihmeteltävää paljon vastauksia, vankan pohjan tulevalle ja hyviä työkaluja.”

Mahdollisia haasteita työyhteisöissä:

 • avokonttorit ja etätyö
 • nopea ja vaativa työtahti
 • vaatimusten jatkuva kasvaminen
 • vajaa työmiehitys
 • työnantajan riittämättömät resurssit ja auktoriteetti auttaa yksilöitä

Ratkaisuja haasteisiin valmennuksillamme:

 • valmennettavien henkilöiden vastuunottaminen omasta työkyvystä
 • ymmärryksen karttuminen kokonaisuuden merkityksestä työkykyyn
 • ärsykkeiden tiedostaminen ja niiden karsiminen työyhteisössä

ALOITA MATKA KOHTI PAREMPIA TULOKSIA 

Työkykyvalmennuksemme lisäävät ymmärrystä siitä, kuinka omalla toiminnalla voi vaikuttaa työkykyyn positiivisesti. Verkkovalmennuksemme ovat avoinna kaikille! Valitse itsellesi sopiva teema ja tule mukaan matkalle kohti vahvempaa tulevaisuutta!

Kauppaan
TARJOAMME TYÖKALUJA JA TUKEA...


...oppimiseen uniikin valmennusprosessin avulla.

...hyödyntämällä terveysteknologiaa.

...strategiseen ympäristön huomioimiseen.

...tunnetaitoihin ja vuorovaikutushaasteisiin.

KASVATAMME YKSILÖN YMMÄRRYSTÄ...

 

...henkilökohtaisesta vastuusta omasta työkyvystä.

...palauttavien taukojen tarpeellisuudesta.

...voimavaroja lisäävän ympäristön merkityksestä.
 
...ihmisen kokonaisvaltaisuudesta.


TYÖANTAJAN VASTUULLE JÄÄVÄT...
 
...kouluttautuminen ja laadukas perehdytys.
 
...työergonomian ja aistikuormituksen huomiointi työpaikalla.
 
...avoimen keskustelukulttuurin rakentaminen.
 
...yksilön huomiointi - me autamme alkuun.

Ota yhteyttä
Tarinan ensimmäinen osa
Tunnistatko itsestäsi Matin?
0:40
 

KUKA MATTI MEIKÄLÄINEN OIKEIN ON?

Ota selvää