Työhyvinvointi on kokonaisuus -

Vastaamme nyky-yhteiskunnan tarpeisiin

Valmennuksemme on positiivisen eli voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeisen ohjauksen työkykyvalmennusta, jonka merkittävin pääpaino löytyy stressinhallinnasta. Työhyvinvointi on kokonaisuus ja siksi konseptissamme nähdään yksilön tarina osana yhteiskuntaa erottamatta elämää ja työelämää toisistaan.

SULAVAN LIEKIN KONSEPTIIN KUULUVAT MENETELMÄT 

Mielensisustaja® kutoo oranssin langan kaikelle toiminnalle ja Hyvinvoinnin Liekit® -prosessi kulkee lähdöstä kohti maalia osa-alue kerrallaan.

Mielensisustaja® 

On muovattu mielensisustamisen termin merkityksestä, joka mielletään esimerkiksi NLP:ssä koskemaan oman mielentilan muuttamista. Me muokkasimme sen merkitystä laajemmaksi ulottumaan konkreettiseen ympäristöönkin.

Hyvinvoinnin Liekit® 

Määrittelee työkyvyn ja toimii valmennusprosessina joka antaa myös viitteitä laajemmin jokaisen yksilön elämäntilanteen mukana tuomasta tasosta. Tuo selkeyttä ja turvaa oppimisen ja oman työkyvyn parantamisen matkalle. Sen taustalla on mm. tuotteistamisen U-teoria, jota opiskellaan yliopistotasolla.

TyKy-polku® 

TyKy-Polku® on oppimisprosessi, joka huomioi yksilön vastuun sekä ajan, jonka muutos vaatii. Pohjautuu mm. useiden tutkimusten kautta ymmärrettyyn muutoksen aikajänteeseen, joka on vähintään 3kk. Siinä yhdistetään perimätiedon kulkemisessa tuttua tarinallisuutta sekä voimavaralähtöistä ja ratkaisukeskeistä ohjausta.

Mielensisustaja®

Mielensisustaja® mallintaa valmennettavat sekä valmennusprosessin viiteen hyvinvoinnintasoon. Se on yksinkertaistettuna tapa mallintaa eri ihmistyyppien vuorovaikutusta ja tapaa tulkita maailmaa.

Lue lisää mielensisustajasta ->

Matti Meikäläinen

Fyysinen keho ja Pysähtyminen 

Lue tarina täältä ->

Maj-Lis

Ympäristö ja Irtipäästäminen

Lue tarina täältä ->

Tj-Tommmi

Ajattelun taso ja Laajentuminen

Lue tarina täältä->

Hr-Helena

Tunnetaso ja Kukoistus

Lue tarina täältä->

Valvontakamera

 Vuorovaikutus

Lue tarina täältä ->

Todellista kokonaisvaltaista hyvinvointia

Usein hyvinvointia kehittäessä pitäydytään vain fyysisessä puolessa tai ajattelun tasolla, mutta todellisuudessa meihin ihmisiin vaikuttaa moni muukin asia aina ympäristöstä tunnetasoon. Valmennuksissamme huomioimme nämä kaikki ulottuvuudet, jotta sinä voisit saavuttaa aitoa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Fyysinen keho
Perustarpeet; ravinto, uni, lepo, liike

 
Tunnetaso
Tunnetietoisuus, tunteminen, luovuus, mielikuvamatkat

 
Ajattelun taso
Jäsentäminen, muistiinpanot, oma oppimistapa

 
Ympäristö
Luonto, yhteiskunta, työpaikka, koti, sisustus, vaatteet

 
Vuorovaikutus
Aistit, vuorovaikutustaidot, jokaisen hyvinvoinnin osa-alueen huomiointi

 

Hyvinvoinnin Liekit®

Hyvinvoinnin Liekit® on kasvumatka, joka kuljetaan läpi jokaisessa valmennuksessamme. Liekit ovat tapa tehdä haastavistakin asioista ja prosessien vaiheista helpommin ymmärrettäviä. Liekkien läpi kulkeminen avaa siis oven selkeyteen. Matkalla kohti parempaa työkykyä on erilaisia esteitä, joihin olemme löytäneet avaimia.

Nyt tarjoamme ne Sinunkin käyttöösi

Tutustu alta liekkeihin, joiden avulla monet ovat kehittäneet omaa työkykyään!

Pysähtyminen

Lähtö
Teoria
Aistiminen
Oma tahto
Perustarpeet
Stressitietoisuus

Irtipäästäminen

Kulkuväline
Menetelmät
Liike
Liikunta
Erilaiset harjoitteet

Laajentuminen

Matka
Tekeminen
Avun vastaanotto ja pyytäminen 
Vuorovaikutus

Kukoistaminen

Maali (vain yhden prosessin tai osan)
Tarkastaminen
Soveltaminen
Itse pärjääminen

Matilla on stressiä!
Hänellä on liian kiire.. olisiko aika pysähtyä?
0:36
 

Pysähtyminen

–Tarkastellaan missä ollaan ja minne ollaan menossa

Työkyky vaatii ennakoivaa pysähtymistä, aivan kuten STOP-merkki liikenteessä. Jos yksilö ei pysähdy itse tulee pysähdys tavalla tai toisella ja silloin puhutaan työkyvyttömyydestä.

Irtipäästäminen

–Tunnustellaan ollaanko oikealla polulla ja vaihdetaan tarvittaessa suunta

(Työ-)elämä on muuttuvaa ja yksilön on muututtava mukana ja päästettävä irti vanhasta. Liian painava reppu selässä ei palautumista enää tapahdu ja saatamme tulkita uhkaksi asioita, jotka eivät sitä todellisuudessa ole. (Työ)yhteisö päästää tarvittaessa irti, jos yksilö ei osaa sitä ajoissa tehdä.

Laajentuminen

–Joustokyky ja uteliaisuus uutta kohtaan ovat eksponentiaalisia

Työkyky on parhaimmillaan luovaa ja tuottavaa sekä hyvässä vuorovaikutuksessa itsensä ja muiden kanssa. Laajentumisen vaiheessa pyritään eteenpäin ja etsitään omaa paikkaa (työ-)yhteisössä. Liiallinen jatkuva kritiikki itseä kohtaan, sekä holtiton laajentuminen saattaa ajaa etsimään aina vihreämpää ruohoa aidan toiselta puolelta. .

Kukoistus

–Nautinnon tila joka voi olla myös vaarallinen

Tuloksellinen ja kukoistava työkyky on se vaihe, jossa osaaminen on huipussaan. Resilienssikyky on todella tasapainossa ja on mahdollista tehdä spurtteja tarpeen vaatiessa. Joskus asiantuntijuus on jo niin kovaa, että sitä ei enää osaa sanoittaa ulospäin tai näe tarvetta pysähtymiselle tai uuden oppimiselle.

Pyydä tarjous ->

OLETKO POHTINUT TYÖKYKYVALMENNUSMATKAN ALOITTAMISTA?

KATSO VIDEO JA MATKASI VOI ALKAA!

Videolla tapaat yhteistyökumppanimme Veera Oravan.

Liquid error: Nil location provided. Can't build URI.