Miksi persoonallisuustestejä tehdään?

Feb 05, 2024

Parantaaksemme vuorovaikutusta tulisi meidän ymmärtää paremmin niin omia kuin kanssaihmisten tapoja tulkita ja reagoida maailmaan.

On olemassa paljon erilaisia tulkintoja siitä millainen on kunkin ihmisen ensisijainen tapa toimia kuten “Idiootit ympärilläni” tekee. Laajempi tunnettu mallinnus on ihmisten “16 persoonallisuustyyppiä”. Toiset tulkinnoista ovat tieteellisempiä “skeematerapia ja tunnelukot” ja toiset taas perustuvat perinteisiin ja uskomuksiin, joissa ihmisen energia luokitellaan mm. tähtitieteelliseen tulkinnoin, kuten “Human Design”. 

Kaikilla näillä on sama tavoite, auttaa ihmistä ymmärtämään itseään ja toisia ihmisiä, sitä kuinka tulkitsemme maailmaa eri tavoin ja auttaa parantamaan vuorovaikutusta.

Sulava Liekki on yhdistänyt omaksi kokonaisvaltaiseksi menetelmäksi osia kaikista näistä ja muovannut uniikin valmennuskonseptin työkykyvalmennuksiin. Mielensisustaja® lähestyy monimuotoisia ja kimurantteja malleja sen mukaan millainen on kunkin ihmistyypin ensisijainen taso tulkita maailmaa, ja mikä on kulloisen elämäntilanteen mukanaan tuoma tason tila eli Hyvinvoinnin Liekki®. 

Liekit auttavat hahmottamaan millaisia lukkoja matkalla saattaa tulla ja kuinka näitä voisi avata. Vuorovaikutus itsen ja yhteisön kesken ovat avainroolissa kun puhutaan yksilön työkyvystä. Mielensisustajat siis määrittelevät ihmiset hallitsevan tulkinnan tason mukaan. Kuten yllä mainitut tutummat luokittelut, myös meidän tulkintamme osuvat niin työkykyä tarkasteltaessa kuin elämässä yleensä. Jokaisella on oma vallitseva tapansa, mutta muun muassa erilaiset elämänvaiheet tuovat meissä esiin kaikkia tasoja. 

 

Mielensisustajan tasot:

 1. Fyysinen taso
 2. Tunnetaso
 3. Ajattelun taso
 4. Ympäristö
 5. Vuorovaikutus


Fyysinen taso
Ihminen reagoi fyysisesti ja pohtii toimintaa sen kautta, hänelle perustarpeet ovat keskustelun ytimessä.

 • Vauvan (miksei varttuneemmankin) perustarpeet nälkä ja väsymys.


Tunnetaso

Ihminen reagoi tunteilla ja tulkitsee toimintaa niiden kautta, hänelle tunteet vievät keskustelua ja niillä on iso merkitys vuorovaikutuksessa.

 • Murrosikä sekä muut ihmisen hormonaaliset vaiheet.
 • Läheiset ihmissuhteet aktivoivat tunnetasolla reagoinnin.


Ajattelun taso
Ihminen reagoi analyyttisesti ja tulkitsee toimintaa sen kautta, hänen voi huomata lokeroivan, analysoivan, keskittyvän faktoihin ja jäsentävän keskustelussa. 

 • Ajattelun taso on vahvasti läsnä uuden oppimisessa ja opiskeltaessa.
 • Teknisen alan ihmiset ja monet asiantuntijat ovat vahvasti tämän tason kautta tulkitsijoita.

 

Ympäristön taso
Ihmiselle ympäristötekijöillä on suuri vaikutus toiminnan suuntaan, kun ihminen on vahvasti ympäristön kautta tulkitseva ja sen kautta reagoiva.

 • Uhmaikäinen etsii rajojaan ja vuorovaikutusta ympäristöön.
 • Uutiset ja vallitsevat aatteet vaikuttavat vahvasti keskusteluun.
 • Aistiyliherkkyyksistä kärsivät.

 

Vuorovaikutuksen taso 
Tarkoittaa ensisijaisesti sitä, kuinka hyvin ihminen on tietoinen ja vuorovaikutussuhteessa omien tasojensa ja valitsevien tilojen kanssa. Toiseksi ihminen, joka on keskittynyt vuorovaikutuksen tasoon pohtii ihmissuhteitaan ja keskittää huomiota esimerkiksi juoruiluun ja muista puhumiseen itsensä sijaan. 

 • Vastuun siirtäminen muille tyypillistä
 • Siirretään huomio itsestä muihin


Hallitsevasta tasosta riippumatta jokaiselle tulee siis hetkiä, jolloin valitseva tulkinnan taso on väliaikaisesti toisaalla ja juuri silloin on tärkeää osata vuorovaikuttaa oman itsen kanssa ja rakentaa siltaa eri tasojen välille, kyeten vaihtamaan tarvittaessa tasolta toiselle. Jotta saisimme selkeämmin jäsenneltyä näitä tasojen vaihteluja ja sen tarvetta olemme luokitelleet tasot myös tason vallitsevan tilan mukaan Hyvinvoinnin Liekkien avulla, jotka siis määrittelevät vallitsevaa tilaa jossa ihminen kunkin Mielensisustajan tason kohdalla on. Liekit toimivat myös portaina sinne, minne halutaan päästä, askel kerrallaan.


Hyvinvoinnin Liekit®

 1. Pysähtyminen = Tiedostamaton osaamattomuus
 2. Irtipäästäminen = Tiedostettu osaamattomuus
 3. Laajentuminen = Tiedostettu osaaminen
 4. Kukoistus = Tiedostamaton osaaminen

 

Muita menetelmiä:

Idiootit ympärilläni – Kuinka ymmärtää muita ja itseään (2017)
Monille tuttu opus on “idiooti ympärilläni”. Yrityskonsultti Thomas Erikson kirjoittaa yleistajuisesti ja käyttää paljon konkreettisia arkipäivän esimerkkejä, jotka havainnollistavat hyvin sinisten, punaisten, vihreiden ja keltaisten tyyppien toimintatapoja. Kirjan kantavana ajatuksena on, että idiootteja ei ole vaan jokainen suhtautuu asioihin eri tavoin ja katsoo maailmaa hieman erilaisesta näkökulmasta. Teos esittelee IPUn (Institutet för Personlig Utveckling eli Henkilökohtaisen kehityksen instituutin) profiilianalyyseihin pohjautuen neljän erivärisen ihmistyypin luokittelun sekä toimintaohjeet, kuinka minkäkin tyypin kanssa tulee toimia.

Eriksonin mallissa neljä toimintatavan pääsuuntaa muodostavat x ja y akselit ja värit on aseteltu toiminnan suuntien mukaan seuraavaan lokeroihin:

X = Introvertti, Passiivinen ja Varovainen -> Extrovertti, Aktiivinen suorittaja
Y = Ihmissuhdekeskeinen ->  Tehtävä- ja asiakeskeinen


Sininen = Analyyttinen
*Tehtävä- ja asiakeskeinen + Introvertti, Passiivinen ja Varovainen

Vihreä = Vakaa
*Introvertti, Passiivinen ja Varovainen + Ihmissuhdekeskeinen

Punainen = Hallitseva
* Extrovertti, Aktiivinen suorittaja + Tehtävä- ja asiakeskeinen

Keltainen = Inspiroiva
* Ihmissuhdekeskeinen + Extrovertti, Aktiivinen suorittaja

 

MBTI - 16 persoonalllisuustyyppiä
Toinen tuttu määritys on persoonallisuustesti Myers-Briggsin mukaan jakaa ihmiset kuuteentoista persoonallisuustyyppiin neljän eri jaottelun mukaisesti. Persoonallisuustesti selvittää, millainen asenne ihmisellä on ympäristöönsä, miten hän hankkii tietoa, millä perusteella hän tekee päätöksiä ja millainen elämäntyyli hänellä on. Näiden luokittelujen perusteella testin tulokseksi tulee kirjainyhdistelmä, joka kertoo, oletko:

 • introvertti (I) vai ekstrovertti (E)
 • tosiasiallinen (S) vai intuitiivinen (N)
 • ajatteleva (T) vai tunteva (F)
 • harkitseva (J) vai spontaani (P)

ANALYYTIKOT; Arkkitehti (INTJ), Loogikko (INTP), Päällikkö (ENTJ), Väittelijä (ENTP)
DIPLOMAATIT; Asianajaja (INFJ), Sovittelija (INFP), Protagonisti (ENFJ), Aktivisti (ENFP)
VARTIJAT; Logistikko (ISTJ), Puolustaja (ISFJ), Johtaja (ESTJ), Konsuli (ESFJ)
LÖYTÖRETKEILIJÄT; Virtuoosi (ISTP), Seikkailija (ISFP), Yrittäjä (ESTP), Viihdyttäjä (ESFP)

 

Skeematerapia – terapiamuoto tunnelukkojen työstämiseen
Skeematerapia on kehittänyt psykoterapeutti J. Young. Terapian lähtökohdat pohjautuvat erityisesti kognitiiviseen terapiaan, kiintymissuhdeteoriaan ja muihin vakiintuneisiin terapiamuotoihin. Young huomasi, että samankaltaisista ajattelu- tai käyttäytymismalleista näytti seuraavan samanlaisia ongelmia. Hän ryhtyi kartoittamaan näitä haitallisia toimintamalleja, joita on yhteensä kahdeksantoista ja joita kutsutaan sekä skeemoiksi että tunnelukoiksi. Skeemat, tai tunnelukot, ovat tapoja tulkita ympäristöä taikka sellaisia tapoja käyttäytyä muiden ihmisten seurassa. Tunnelukon kehittyminen ei vaadi vakavaa traumaa. Siihen riittää esimerkiksi se, että toinen vanhemmista oli etäinen, kun pieni lapsi tarvitsi hellyyttä tai jos lapsen tarpeiden ja halujen ilmaisu ei jostain syystä ollut perheessä hyväksyttyä.

Tunnelukkojen avautuminen vaatii työtä ja päättäväisyyttä asioiden käsittelemiseen. Kun tunnelukot avautuvat, hahmotamme millaista elämää haluamme elää ja miten voimme pyrkiä siihen. Samoin pystymme olemaan paremmin läsnä itselle ja läheisille. Kun tunnelukot avautuvat, hahmotamme millaista elämää haluamme elää ja miten voimme pyrkiä siihen. Samoin pystymme olemaan paremmin läsnä itselle ja läheisille.


Human Design
Human Design on pseudotiedettä ja se yhdistää I'Chingin, astrologian, kabbalan, hindu brahmin chakrajärjestelmän ja kvanttifysiikkaa. Menetelmän kehittäjä Ra Uru Hu, aiemmalta nimeltä Alan Krakower oli Kanadalainen ja toimi alun perin johtajana mainosalalla.

Human Design pyrkii selittämään, millaisista energioista itse kukin meistä on 'rakennettu' tullessamme maailmaan. Se on hyvin käytännönläheinen järjestelmä joka antaa konkreettisia työkaluja havaita, huomata, oppia itsestään ja hyväksyä omat ominaisuudet, etenkin ne jotka eivät sovi yhteiskunnan asettamiin normeihin.

 

Sulava Liekki ja Mielensisustaja® pähkinänkuoressa
Sulavan Liekin valmennukset tähtää yksilön omaan vastuuseen työkyvyn ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Valmennuksien tavoitteena on tuoda selkeyttä (työ-)elämään. Otteemme on positiivinen ja ratkaisukeskeinen.

Askeleet on pieniä, jotta muutos on helppo toteuttaa. Käytännönläheisyys ja samaistuttavuus mm. tarinan kautta. Tienviittoina polulla ovat kaksi Sulavan Liekin menetelmää: Mielensisustaja® ja Hyvinvoinnin Liekit®.Mielensisustajan mittaristosta sekä Hyvinvoinnin Liekkien yhdistelmästä syntyy 20 valmennuskokonaisuutta, joista työkykyvalmennukset koostetaan.

Sulava Liekki Oy toimii siltana hyvinvointialan monialaisten ammattilaisten ja (työ-)yhteisöjen välillä.

 

Kirjoituksen takana operatiivinen koordinaattorimme Mari Linnonmaa